ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันโรคมะเร็ง


โรคมะเร็งสาเหตุที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุด ดูและและใส่ใจคนที่คุณรักด้วยประกันโรคมะเร็งที่ช่วยสร้างความมั่นคงและแบ่ง เบาภาระค่าใช้จ่ายให้คุณ จ่ายทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็ง เพื่อความมั่นคงและความอุ่นใจของท่านและครอบครัว