ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา เราจึงขอนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่จะช่วยคุ้มครองท่านในกรณีที่ ประสบอุบัติเหตุและได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุท่านจึงสามารถอุ่นใจได้ทุกที่ทุก เวลา

LMG

 

Screen Shot 2558-01-14 at 10.44.59 PMScreen Shot 2558-01-14 at 10.45.08 PM