ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันธุรกิจการค้า


หลักประกันที่ช่วยสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจให้กับธุรกิจของท่านด้วย ประกันธุรกิจการค้า มอบความคุ้มครองกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ การโจรกรรม การลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ รวมถึงการให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิต ทุพพลภาพหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการปล้นทั้งตัวท่านเองและลูกจ้าง ขณะอยู่ในสถานประกอบการและคุ้มครองถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 

Screen Shot 2558-01-14 at 10.47.29 PM

 

Screen Shot 2558-01-14 at 10.47.37 PM