ประกันภัยอื่นๆ
OTHER INSURANCEประกันชดเชยรายได้


ชดเชยรายได้ให้คุณ เมื่อคุณต้องหยุดงาน หรือลางาน โดยบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยรายได้ให้คุณเมื่อต้องไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล คุณจึงสามารถหยุดงานได้โดยไม่ต้องกังวลใจ